بازدید

DSC01953 ">

بازدید دانش اموزان منطقه ۱۵

DSC01969 ">            

images فعالیتهای اجرایی خانه صنایع دستی حمام نواب ">

DSC01936 "> "> ">

خبر

128 خانه صنایع دستی و هنر حمام نواب نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی برگزاری دوره های آموزشی صنایع دستی در رشته های :   نقش برجسته سفال - فرش-گلیم -گبه - چرم و نقاشی روی شیشه        برگزاری همایشها و نشست های تخصصی صنایع دستی " ">